Selamat Datang ke e-bantahan

 

PERINGATAN

Pemegang lesen hendaklah melaporkan kepada Lembaga setiap bantahan, pertikaian atau keraguan yang serupa itu mengenai pengukuran kelapa sawit yang dikeluarkan olehnya kepada Lembaga melalui telefon, teleks, faksimili atau apa-apa cara elektronik yang lain dalam tempoh 24 jam daripada masa ia dibuat dan mengemukakan suatu salinan dokumen bantahan, pertikaian atau keraguan serupa itu dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh dokumen itu.

 

 

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi pegawai berikut atau e-mel kepada ebantahan@mpob.gov.my :
    * Pn. Siti Fatimatu Zahara (03-7802 2974)
    * Cik Zaiton Abd Aziz (03-7802 2984)
    * Stesen Pelabuhan MPOB yang terdekat
@2008 Lembaga Minyak Sawit Malaysia